Napl南岸普力 TCU系列台式温度控制单元

TCU系列台式温度控制单元

 

                                                                

台式温度控制单元基本功能

■多种输入和量程范围
■20mm超大高亮数字显示
■显示精度±(0.3% 满量程 + 1个数字)
■移相或过零控制方式
■负载实际工作电压和电流显示
■可选两路加热和制冷调节输出功能
■可选多种附加(选件)功能
■适合学校、科研、试验室等

选型单下载

 

 

 

更多最新评论

快速评论

标题:         姓名:
内容: